POLSKÉ DĚTI MALUJÍ ČESKÉ POHÁDKY aneb POHÁDKY NEZNAJÍ HRANICE

V úterý 7. listopadu 2006 proběhla na dětském oddělení Knihovny Vincence Priessnitze v Jeseníku vernisáž k putovní výstavě výtvarných prací dětí ze spřátelené polské Nysy, kterou naše knihovna převzala od knihovny šumperské. Mezi pozvanými byla např. ředitelka Veřejné knihovny Wladyslawa Broniewskiego v Nyse paní Irena Paszkiewicz – Chudy v doprovodu knihovnic z dětského oddělení, díky kterým tato výstava spatřila světlo světa.
Dalším čestným hostem byl jesenický místostarosta pan MUDr. Jiří Staňa, ředitelka šumperské knihovny paní Zdenka Daňková, ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka pan Ing. Petr Košacký, paní Mgr. Alena Hůževková ze Střediska volného času DUHA Jeseník a paní Rafaela Drgáčová ze Základní umělecké školy v Jeseníku. Občerstvení a obsluha byla zajištěna místní Hotelovou školou Vincenze Priessnitze. 
Shlédnutím prací různých výtvarných technik zjistíme, že naše kreslené pohádky nejsou oblíbené a známé jen u českých dětí. Důkazem toho jsou i na ukázku zapůjčené knihy českých pohádek přeložené do polského jazyka. Obrázky a další výrobky mile podtrhují charakteristiku dětského oddělení. Tuto výstavu je možné shlédnout minimálně do konce tohoto roku.
 

Více fotografií naleznete zde

Zpět na kroniku akcí