RUCE SPOLUPRÁCE
 

Dne 28.9.2006, v ten sváteční den, přijela do Jeseníku, konkrétně do Knihovny Vincence Priessnitze v Jeseníku velkolepá návštěva z Litvy. Knihovnu navštívili knihovníci z knihovny spřáteleného města Kretingy a jeho okolí v čele s ředitelkou knihovny paní Aldonou Kerpyté. Hosty přivítal starosta Jeseníku pan.ing.Jiří Krátký, ředitel knihovny v Jeseníku pan Miloš Richter, ředitelka Základní umělecké školy v Jeseníku paní Zdeňka Kainarová a Bc. Eva Procházková, která celou akci organizovala.
Po společném fotu bylo návštěvě nabídnuto malé občerstvení, během kterého si ředitelé vyměnili navzájem upomínkové dárky. Po krátkém úvodním slovu ředitele knihovny o její historii, byla návštěva pozvána k prohlídce. Knihovnice z Kretingy se zajímaly především o činnost a chod knihovny. Při prohlídce dětského oddělení jsme důkladně otestovali dočasné podpěry podlah knihovny. Po prohlídce knihovny vedli ředitelé, ale i jednotlivci, diskuse. Jazykové bariery padly, jelikož knihovníci se vždy nějak domluví. Velmi se jim líbilo dětské oddělení a ocenili naši práci v těchto stísněných podmínkách.
K závěru došlo i na slova spolupráce, že to myslí ředitelé obou knihoven vážně, ztvrdili vzájemným podáním rukou. Při loučení pozvala paní ředitelka pana ředitele na festival v Kretince.
Za Knihovnu Vincence Priessnitze v Jeseníku a Jeseník se s hosty rozloučil ředitel, pan Miloš Richter s přáním hezkého dne, šťastné cesty a brzkého shledání…třeba na festivalu.

Zpět na kroniku akcí