PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KNIHOVEN

Dne 27.9. 2005 navštívil ředitel Knihovny Vincence Priessnitze v Jeseníku pan Miloš Richter, v doprovodu knihovnic Evy Pavlíčkové, Petry Sikorové, Blanky Březinové a Petry Honové Veřejnou knihovnu Wladyslawa Broniewskiego v Nyse.

Předmětem tohoto setkání bylo podepsání Dohody o spolupráci knihoven partnerských měst Jeseníku a Nysy, na základě článku 7 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané 30.září 2003 v Praze, ředitelem Knihovny Vincence Priessnitze v Jeseníku, panem Milošem Richterem a ředitelkou Veřejné knihovny Wladyslawa Broniewskiego v Nyse, paní Irenou Paszkiewicz- Chudy.

Setkání se zúčastnili také zástupci města Nysy v čele se starostou města panem Marianem Smutkiewičem, zástupci médií a zaměstnanci knihovny. 

Po úvodním slově pana starosty byly předneseny proslovy obou ředitelů knihoven, ve kterých byl nastíněn i předběžný program spolupráce. Úvodní zdravici Knihovny Vincence Priessnitze v Jeseníku přednesl ředitel knihovny v polském jazyce

Samotný akt podepsání dohody proběhl ve velmi srdečném a přívětivém prostředí. Poté si knihovny vzájemně vyměnily informační a propagační materiály.

V odpoledních hodinách následovala prohlídka samotné knihovny v Nyse, při které si knihovnice obou knihoven vzájemně vyměńovaly zkušenosti a poznatky.

Meziregionální příhraniční spolupráce partnerských měst je důležitým článkem polsko-českých vztahů a rozšiřováním vize Evropské unie a my doufáme, že k tomuto, dohodou o spolupráci mezi našimi knihovnami, přispějeme i my.
 

Více fotek naleznete zde

Zpět na kroniku akcí