AUTORSKÉ ČTENÍ knihy Mgr. Petra Mikšíčka

Ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus jsme na 25. května naplánovali autorské čtení
knihy Sudetská pouť aneb Waldgang.

Bohužel autora knihy sklátila nemoc, nicméně naplánovanou akci jsme nezrušili. Z Čech k nám dorazil s cílem zastoupit pana Mikšíčka jeho spolupracovník Ondřej Matějka. Sympatický mladý muž se nakonec zhostil besedy a rozhodl se, že číst z uvedené knihy nebude. Program, který si připravil byl velmi zajímavý a rozproudil živou diskuzi.Promítaly se historické a na ně navazující současné fotografie sudetské krajiny. Tato porovnávací projekce byla doplňována poutavými postřehy pana Matějky, který se na zdokumentování sudetské krajiny podílel spolu se skupinou, která kolem

Petra Mikšíčka působí. Myslíme, že i přes náhlou změnu programu byli návštěvníci spokojeni. S panem Mikšíčkem budeme znovu jednat a doufáme, že se nám podaří domluvit jiný termín.

 

Zpět na kroniku akcí