NÁVŠTĚVA VERNISÁŽE

Ve čtvrtek 14. listopadu 2006 proběhla v prostorách knihovny Wladyslawa Broniewskiego v Nyse, vernisáž na téma ..“SIENKIEWICZ PO CZESKU – HAŠEK PO POLSKU“. Tuto vernisáž připravili polští partneři ve spolupráci s kolegy z knihovny v Šumperku. Mezi pozvanými, v rámci partnerských vztahů, jsme byli i my Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku. Jelikož se kolegové z Šumperku (z technických důvodů) nedostavili, obracela se veškerá pozornost k nám. Především to byli studenti z Nysy, studující náš mateřský jazyk, kteří se zajímali o naši literaturu a činnost knihovny. Knihovnice si vyměňovaly poznatky o tom co se u nás, či v Nyse čte. Vedení knihoven se shodlo v myšlence, že v zájmu výchovy a vzdělávání dětí a mládeže na obou stranách, je třeba v těchto společných aktivitách pokračovat.

 

Více fotografií naleznete zde

Zpět na kroniku akcí