PROJEKT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM®

Cílem projektu je podpora emocionálního, psychického a morálního zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti. 
 

Projekt Celé Česko čte dětem® vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. 

Přáním tvůrců projektu je, aby si dospělí uvědomili, že současný svět je pro děti často komplikovaný a nepřátelský. Spěch a stres, ignorování jejich psychických potřeb, nedostatek času a nezřídka zhoubné působení televize a počítačových her způsobují, že stále více dětí trpí emočními poruchami. 

Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. 

Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti. 

Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku a Mateřské centrum Krteček se do tohoto celorepublikového projektu také zapojili a zvou všechny maminky a tatínky se svými dětmi každou první středu v měsíci mezi 16.00 – 18.00 hod na dětské oddělení knihovny (Lipovská 10/296, Jeseník). Vy, dospěláci, budete mít možnost si v klidu vybrat knížky jak pro své ratolesti tak pro sebe.

Bližší informace dostanete přímo v MC Krteček nebo v knihovně.
(tel.: 584 413 598 na na e-mail adrese: deti@knihovna-jesenik.cz)
 
Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně do hlasitého čtení - a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře. 

Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.
 
 

Zpět na aktuality