AUTORSKÉ ČTENÍ
 

V knihovně v podzimních měsících proběhla v prostorách dětského oddělení autorská čtení knihy Josefa Vondrky s názvem Smrt jménem závislost.
První čtení této poutavě napsané knihy se uskutečnilo v naší knihovně v září v rámci IV. Svatováclavského mezinárodního setkání. Bohužel jsme se setkali s velmi malou účastí. V měsíci říjnu se čtení konalo pro studenty místní Obchodní akademie. Právě pro tuto věkovou kategorii je téma aktuální, jistě i přínosné, zajímavé a hlavně poučné.
Poslední čtení proběhlo na začátku listopadu a konalo se pro širokou veřejnost. Téma zúčastněné zaujalo, což mohla potvrdit plodná diskuze s autorem nad ožehavými otázkami drogové problematiky.
Za zmínku stojí, že krom dalších aktivit je v současnosti Josef Vondra členem Krajské protidrogové komise.
 

Zpět na kroniku akcí