3.4. NOC S ANDERSENEM 2009

…odbíjí šestá hodina večerní a první účastníci se scházejí v knihovně, aby společně s ostatními prožili noc plnou zážitků, soutěží a zábavy. Ptáte se, co je to za akci?? No přece Noc s Andersenem, které se účastníme již po páté!

Dvacet malých nocležníků jsme hezky přivítali, rozloučili se s rodiči a každému jsme přidělili jmenovku, abychom věděli, jak je správně oslovovat.

Pak už se šly děti honem převléct do připravených masek a módní přehlídka mohla začít!

Nejkrásnějším představitelem celého „Ferdovského večera“ se stal malý, ale úžasný Brouk Pytlík.. Po vyhodnocení třech míst za masky, k nám zavítala milá návštěva v podobě paní učitelky Drgáčové, která již k Noci s Andersenem neodmyslitelně patří a její skvělé vyprávění pohádky zatím ještě nikdo nepředčil! Tentokrát nám povyprávěla pohádku J.Vladislava – O Honzovi a červeném měsíčkovi.

Také bylo pro děti připraveno překvapení…. Měli jsme nachystaný večerní výlet do chovatelského kroužku, kde nám paní Hálová přiblížila život Ferdy Mravence a jeho kamarádů. Měli jsme možnost nakouknout na malé obyvatele, o které se paní Hálová společně s dětmi stará. Viděli jsme chameleóna a dokonce jsme si mohli i pohladit hada…

Zpáteční cestu jsme si zpestřili veselými lampionky, kterými si děti mohly prozářit cestičku do knihovny, kde na ně čekalo další soutěžení a vyrábění.

A jak už bylo zmíněno, hráli jsme si pantomimu, vyráběli Ferdu Mravence z vařeček, pomalovali jsme si trička, doplňovali různé kvízy a doplňovačky…. Bylo toho mnoho, co jsme zažili…

Kolem půlnoci již některé dětičky usínaly a tak jsme pomohli rozbalit spacáky a přichystat místa na spaní. Ráno jsme posnídali sponzorské koláčky a čaj, rozdali jsme dětem pamětní listiny a doufali, že si je rodiče vyzvednou. To se také stalo a my jsme si mohli oddechnout, že vše dobře skončilo. 

Noc s Andersenem 2009 byla úspěšná i díky sponzorům – firmě CAMPA-NET a.s., Priessnitzovým lázním, Lesům ČR, Fortelu a Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR. 
Všem patří naše poděkování. 

Zpět na kroniku akcí