Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Historie knihovnictví na Jesenicku

Za zakladatele knihovnictví na Jesenicku je považována rodina Dvořákova, která se do Frývaldova (Jeseníku) přistěhovala v roce 1946 z Klenovic na Hané a přihlásila se s žádostí o práci v oblasti kultury. Usilovala o založení české knihovny. Dne 5. února 1948 Knihovní rada jmenovala prvního placeného knihovníka. Byla jím právě paní Bohumíra Dvořáková. Knihovně byly přiděleny provizorní prostory a občané vyzváni, aby přispěli darem k vytvoření základního knihovního fondu. Velkým přínosem byly dotace Ministerstva kultury a osvěty. Knih přibývalo, půjčovalo se 3x týdně, později každý den. Knihovnice pracovala za minimální mzdu a v nevyhovujících podmínkách. Knihovna byla přemístěna do nových prostor na náměstí Rudé armády. Byly to tři místnosti, které však knihovně nesloužily dlouho. V roce 1951 polovinu knižního fondu a vybavení zničil požár. Knihovna se stěhovala zpět do provizorních prostor. Teprve v roce 1955 dostala pro svoji činnost dům na Lipovské ulici. Ještě ji však nepatřila celá budova, pouze pět místností v přízemí, které byly vybaveny novými regály a byla zřízena čítárna. Postupně, po nezbytných stavebních úpravách, byla knihovna rozšířena i do prvního patra, kam bylo přestěhováno dětské oddělení a oddělení politické literatury. V té době už pracovaly v knihovně tři knihovnice. Od roku 1960 je Městská knihovna v Jeseníku součástí Okresní knihovny v Šumperku. 

Další vývojovou etapou je vytvoření střediskových knihoven. Na základě II. knihovnického zákona z roku 1959 o Jednotné soustavě knihoven vznikají ve spádových obcích střediskové knihovny, které se starají o knihovny obcí ve svém okolí. Jesenická knihovna se stala střediskem pro obce Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Horní a Dolní Lipová. 

Dnem 1.1.1996 byl obnoven okres Jeseník. Knihovna pod novým názvem Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku se stává okresní knihovnou pro střediska Javorník, Jeseník, Mikulovice a Žulová. Po získání grantu od Ministerstva kultury se začalo s vybavováním knihoven výpočetní technikou. Nejprve byly vybaveny střediskové knihovny knihovnickým programem, poté byly připojeny na internet. Následně i dalších 21 menších knihoven okresu bylo vybaveno počítačovou technikou s připojením k internetu. 

V roce 2002 byla Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku pověřena Výkonem regionálních funkcí pro okres Jeseník. Metodicky tak zajišťuje činnost 24 knihoven regionu z prostředků poskytovaných Olomouckým krajem. 

Dalším významným mezníkem pro knihovnu byl rok 2016, kdy knihovna přešla pod Městská kulturní zařízení Jeseník.