POLSKÉ DĚTI MALUJÍ ČESKÉ POHÁDKY aneb POHÁDKY NEZNAJÍ HRANICE  
  

Vernisáž zahájil ředitel Miloš Richter přivítáním hostů...
Mezi nejváženější hosty patřila ředitelka knihovny v Nyse paní Irena Paszkiewicz-Chudy s kolegyněmi...
Místostarosta Jeseníku pan Mudr. Jiří Staňa...
...a ředitelka knihovny v Šumperku, paní Mgr. Zdena Daňková.

 Mezi dalšími hosty byl ředitel Vlastivědného muzea v Jeseníku 
Ing. Petr Košacký a jeho polský kolega, 
paní Mgr. Alena Hůževková ze Střediska volného času DUHA Jeseník
...všichni si se zájmem prohlédli tvorbu dětí z polské Nysy
...během vernisáže zněla hudba v provedení paní Rafaely Drgáčové a její žačky.

 
 Zpět na kroniku akcí