PREZENTACE HISTORIE KNIHOVNY V KLUBU DŮCHODCŮ 
  

 Zpět na kroniku akcí